Altın Örümcek Iframe
Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri (GARD); Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir ekiptir.

GARD Ekibi, temel afet bilinci, afet sonrası psiko-sosyal destek, rekreasyon ve yenilikçi drama modüllerini içeren GARD Temel Eğitimini tamamlayarak sertifika almış eğitimli ve disiplinli gönüllülerden oluşur.

GARD, her türlü afet durumunda yirmi dört saat içinde afet bölgesine intikal edebilecek, AFAD ile koordineli çalışabilecek ve ülke çapında etkili hizmet verebilecek niteliklere sahip, her zaman hazır bir ekiptir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri (GARD); Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir ekiptir.

GARD Ekibi, temel afet bilinci, afet sonrası psiko-sosyal destek, rekreasyon ve yenilikçi drama modüllerini içeren GARD Temel Eğitimini tamamlayarak sertifika almış eğitimli ve disiplinli gönüllülerden oluşur.

GARD, her türlü afet durumunda yirmi dört saat içinde afet bölgesine intikal edebilecek, AFAD ile koordineli çalışabilecek ve ülke çapında etkili hizmet verebilecek niteliklere sahip, her zaman hazır bir ekiptir.

 • Ülkemizin sürekli karşı karşıya olduğu deprem, heyelan, sel, çığ gibi doğal afetler öncesinde, afet sırasında ve sonrasında bölgede meydana gelecek ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, Bakanlık bünyesinde hizmet verecek ve gönüllü gençlerden oluşacak eğitimli bir yardım ve destek ekibi oluşturmak.
 • GARD Ekibinin, her türlü afet durumunda 24 saat içinde afet bölgesine intikal edebilecek ve AFAD ile koordineli çalışabilecek yeterlilikte ve her zaman hazır bulunmasını sağlamak.
 • Afet sonrası korku, kaygı, psikolojik çöküntü ve çaresizlik yaşayan, gelecek kaygısı çeken başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm kesimlerin; ayrıca afet bölgesinde hizmet veren ve tükenmişlik belirtileri gösteren çalışanların normalleşme süreci için psikolojik destek sağlayıcı sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif faaliyetler gerçekleştirmek.
 • İlk aşamada, Bakanlık bünyesinde görev yapmakta olan gönüllü 120 Gençlik Liderlerinden oluşturulacak GARD ekibinin, zaman içinde hızlı müdahaleyi temin edecek bölgesel GARD ekiplerinin teşkil edilmesiyle birlikte daha katılımcı ve etkin hizmet vermesini sağlamak.
 • Toplumda afet öncesi hazırlıklı olma bilinç ve donanımını artırmak ve bunu toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak.
 • Gençler arasında gönüllülük ve hizmet bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Bilindiği üzere, bütün dünyada doğal afetlerin meydana gelme sıklığı giderek artmaktadır. Jeolojik yapısı gereği başta deprem olmak üzere pek çok doğal afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde, doğacak zararları en aza indirmek için toplumu afet öncesi, afet anı ve sonrası durumlar için hazırlıklı ve donanımlı kılmak büyük önem taşımaktadır.

Afetleri engellemek mümkün olmasa da sebep olacağı zararları en aza indirmek ve bazılarını yok etmek için “risk azaltma” ve “hazırlıklı olma” çalışmalarının önemi büyüktür. Bu çalışmaları toplum geneline yaymak suretiyle afet öncesi alınacak tedbirler sayesinde afetlere hazır bir toplum oluşturmak, afet sırası ve sonrası çalışmalar için elimizi güçlendirecektir. Afet öncesi toplumsal farkındalık çalışmaları yürütecek, afet sonrası ise yetkili birimlere doğru ve etkili destek sağlayacak, eğitimli gençlerden müteşekkil hazır ekiplerin oluşturulmasının afet ve acil durum yönetimi çalışmaları için önemli bir girdi olacağı düşünülmektedir.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirilen bu projeye 18-40 yaş grubundaki tüm gönüllüler başvuru yapabilir. GARD Eğitimi alan ve GARD Sertifikası almaya hak kazanan gönüllülerden oluşan GARD ekibi her türlü afet durumunda 24 saat içinde afet bölgesine intikal edebilecektir.

Eğitimler, paydaş kurumlardan alınan destek ve Genel Müdürlük imkânları kullanılarak afet öncesi, afet sırası ve sonrası yapılacaklar, temel afet bilinci, psiko-sosyal durumlar ve rekreasyon etkinlikleri konularını içerecektir.

Amacı;


Afet öncesi, sırası ve sonrasında bireyden topluma her alanda alınması gereken önlemleri içermek ve farkındalık oluşturmaktır.

Eğitimin İçeriği;


 • Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi (Kavramlar Uygulaması)
 • Afetlere Hazırlık-Deprem
 • Aile Afet Planı Hazırlığı- Aile Afet Planı Uygulaması
 • Afetlere Hazırlık-Yangın
 • İlkyardım
 • Triyaj
 • Bina Tahliyesi Ve Tatbikatı
 • Acil Durumlarda Yaralı Taşıma Teknikleri Uygulaması
 • Hafif Arama Kurtarma Ve Bina Değerlendirmesi
 • Bina Hasar Sınıflandırması Bina Triyajı
 • Biraraya Gelme Ve Haberleşme- Bölge Tahliyesi
 • Temel İhtiyaçlar-Halk Sağlığı

Amacı;


Herhangi bir afet durumunda yaşanabilecek travmatik olayların psikolojik etkileri hakkında bilgilendirmek ve konuya ilişkin farkındalık geliştirmek, normalleştirme sürecine psikolojik destek vererek katkıda bulunabilme ve olumlu başa çıkma yöntemlerini vurgulayarak bunların gerektiğinde kullanılmalarını sağlamak.

Eğitimin İçeriği;


 • Afet Psikolojisi Eğitimi
 • Sahada Etik Davranış Ve Kültürel Özellikler Eğitimi
 • Stres Ve Çatışma Yönetimi
 • Liderlik Ve Motivasyon Eğitimi
 • Afet Ortamında Ekip Çalışması Ve Liderlik

Amacı;


Afet sonrasında başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm kesimlerin; ayrıca afet bölgesinde hizmet veren ve tükenmişlik belirtileri gösteren çalışanların normalleşme süreci için psikolojik destek sağlayıcı sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif faaliyetler gerçekleştirme yöntemlerini ve becerilerini kazandırmak.

Eğitimin İçeriği;


 • Rekreasyon- Tanımı-Sosyal Yaşam-Kültür-Gönüllülük
 • Kapalı Ve Açık Alan Rekreasyonu (Rekreasyon Programları)
 • Rekreasyon Terapisi (Dezavantajlı Gruplar İçin Rekreasyon)
 • Rekreasyon Liderliği-Tanımı Ve Özellikleri-Takım Çalışması-Problem Çözme-Karar Verme
 • Etkinlik Planlama Ve Yönetimi
 • Zor Şartlarda Etkinlik Planlama-Uygulama
 • Tiyatro Ve Drama Eğitimi- Tanımı-Önemi Vb.
 • Tiyatro Ve Drama Eğitimi-Uygulama
 • Tiyatro Ve Drama Eğitimi- Tanışma Oyunları-Uygulama

 • GARD Temel Eğitimi
 • Farkındalık Oluşturma Çalışmaları (hazırlıklı olma bilinç ve donanımını artırmak ve bunu toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak.)
 • Hizmet İçi Eğitimler
 • Tatbikatlar
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetiminde her türlü afet durumunda bölgeye en kısa zamanda intikâl etmek.
 • Afet bölgelerinde çalışan tüm Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli çalışmak.
 • Afet bölgelerinde görev yapan yabancı Sivil Toplum Kuruluşları üyelerinin bölgedeki kişilerle iletişim kurmaları konusunda yardımcı olmak.
 • GARD’ın temel amaç ve hedeflerini gerçekleştirebileceği fiziki mekânların oluşumunu sağlamak.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından afet bölgelerinde sağlanan donanımlı aktivite çadırları veya konteynırlarda faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 • Afet bölgelerinde özellikle gençlere ve çocuklara yönelik psikolojik destek sağlayıcı sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif faaliyetler yürütmek.
 • Afet bölgelerinde normalleştirme çalışmalarına destek olmak.
Foto Galeri
Video Galeri

T.C. Gençlik ve Spor BakanlığıAdres: Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

Telefon: : +90 312 596 60 00

E-Posta: gard@gard.gov.tr

Web: www.gard.gov.tr
T.C. Kimlik No
   
Resim
 
Ad
 
Soyad
 
Ev Adresi
     
 
İkamet Ettiğiniz İl
     
 
 
 
 
E-Posta
 
Boy / Kilo
   
Lise
Üniversite
Bölüm
 
Y. Lisans
Doktora
Sabit Tel
Cep Tel
   


‘Join For Active Youth Participation’ aktif gençlik katılımına Sen de dâhil ol isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında 24 MART Pazar günü saat 14.00-21.00 arasında Denizli’de ÇINAR Meydanında GENÇLİK ŞÖLENİ ve ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM FUARI düzenlendi.


Katıldığımız Uluslar arası Sivil Toplum Fuarında Gençlik Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri olarak yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu projelerle ilgili tanıtım stantları kurduk. Gençliğin iyilik hareketi olarak gördüğümüz GARD’IN farklı kuruluşlarla iletişimini sağlayarak ortak akılla nasıl hareket edebileceğimizi konuşup karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Programın devamında ise gün içerisinde halk oyunları gösterisi, ney dinletisi, konser ve popping dans gösterileri sergilendi.


Gençlik Şöleni ve Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı kapsamında farklı ülkelerden gelen Sivil Toplum Kuruluşları ve gençlik alanında çalışma yapan sivil toplum kuruluşları tanıtım stantları açarak yaptıkları faaliyetler hakkında gençleri bilgilendirdiler.